Sök

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) Erik Knebel

Född 1965. Styrelsesuppleant sedan 2021 (arbetstagarrepresentant, Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Högskoleingenjör – maskin & automation. Ordförande i Akademikerföreningen Sandvik Sverige och Sandvik Coromant Gimo. Olika befattningar inom Sandvik Coromant och Sandvik Machining Solutions sedan 1990; Produktion, IT och Kvalitet.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

1

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.