Styrelseledamot Claes Boustedt

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet och medlem i utskottet för förvärv och avyttringar.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB sedan 1997 och verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB sedan 1995.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Hufvudstaden AB och Förvaltnings AB Lunden.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

30 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 29 januari 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Vill du veta mer?

Dela med andra

Skicka kommentar på denna sida

Skicka kommentar

Skicka kopia