Sök

Styrelseledamot Andreas Nordbrandt

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Delägare i Mälarvillan AB sedan 2018. Chef för divisionen Underground Rock Excavation inom Epiroc-koncernen 2018. Olika befattningar inom Atlas Copco-koncernen 1995–2018, bland annat chef för divisionen Underground Rock Excavation, chef för divisionen Rocktec, Vice President Service Operations and Operations Manager och Business Line Manager – Service Division, Atlas Copco Mining and Rock Excavation Australia.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Alleima AB och styrelseledamot i Mälarvillan AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Vill du veta mer?

Dela med andra

Skicka kommentar på denna sida

Skicka kommentar

Skicka kopia