Styrelseledamot Andreas Nordbrandt

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Delägare och vd för Mälarvillan AB sedan 2019. Chef för divisionen Underground Rock Excavation inom Epiroc Group 2018–2019. Olika befattningar inom Atlas Copco-koncernen 1995–2018, inklusive chef för divisionen Underground Rock Excavation 2016–2018, chef för divisionen Rocktec 2014–2016, Vice President Service Operations and Operations Manager 2013–2014 and Business Line Manager – Service Division, Atlas Copco Mining and Rock Excavation Australia 2009–2012.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Mälarvillan AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2020. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.