Verkställande direktör och koncernchef Stefan Widing

Född 1977. Verkställande direktör och koncernchef, Sandvik AB, sedan 1 februari 2020. Chef för affärsområde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions sedan 1 oktober 2020. Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions sedan 1 januari 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör och fil. kand. i företagsekonomi. Olika befattningar inom ASSA ABLOY-koncernen 2006–2020, bland annat Executive Vice President och chef för HID Global division 2015–2020 samt chef för Shared Technologies 2013–2015. Olika befattningar inom Saabkoncernen 2001–2006.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

43 152

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2020. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.