Sök
Sofia Sirvell

Digitaliseringsdirektör Sofia Sirvell

Född 1974. Digitaliseringschef, Sandvik AB, sedan 2023.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör i industriell ekonomi. Olika befattningar inom H&M 2006–2021 inklusive Biträdande teknisk chef 2020–2021 och Strategichef IT 2019–2020.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

522

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Vill du veta mer?

Dela med andra

Skicka kommentar på denna sida

Skicka kommentar

Skicka kopia