Sök
Sofia Sirvell

Digitaliseringschef Sofia Sirvell

Född 1974. Digitaliseringschef, Sandvik AB, sedan 2023.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör i industriell ekonomi. Olika befattningar inom H&M 2006–2021 inklusive Biträdande teknisk chef 2020–2021 och Strategichef IT 2019–2020.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

522

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.