Sök

Chef för affärsområdessegment Sandvik Machining Solutions Nadine Crauwels

Född 1971. Chef för affärsområdessegment Sandvik Machining Solutions sedan 2020.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Chef för Sandvik Coromant 2017–2020. Olika befattningar inom Sandvik Coromant sedan 2000, bland annat Vice President Customized Solutions and Strategic Relations och chef för Sandvik Coromant i Schweiz. Projektingenjör och konsult för metallbearbetning vid WTCM (idag Sirris) 1995–2000.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Rosti-koncernen

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

6 321

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.