Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions Mats Eriksson

Född 1962. Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions sedan 1 oktober 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kandidatexamen i datavetenskap. Chef för divisionen Load and Haul 2016–2022. Vd och koncernchef för Cencorp Oyj 2010–2012 och Salcomp Oyj 1998–2006. Ledande positioner inom flera andra bolag.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Sandvik Pension Fund i Finland.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

206

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.