Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions Lars Bergström

Född 1958. Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions sedan 1 oktober 2020.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör och MBA i internationellt ledarskap. Tillförordnad chef för affärsområde Sandvik Machining Solutions 2019–2020. Senior strategisk rådgivare och Vice President, Sandvik Machining Solutions 2018–2019, chef för Seco Tools 2011–2018, vd och koncernchef för BE Group 2009–2010, vd och koncernchef för KMT-koncernen 2003–2008. Dessförinnan olika ledande befattningar inom ABB.

Nuvarande styrelseuppdrag

Ejendals AB