Chef för affärsområde Sandvik Machining Solutions Lars Bergström

Född 1958. Tillförordnad chef för affärsområde Sandvik Machining Solutions sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör och MBA i internationellt ledarskap. Senior strategisk rådgivare och Vice President, Sandvik Machining Solutions 2018–2019, chef för Seco Tools 2011–2018, vd och koncernchef för BE Group 2009–2010, vd och koncernchef för KMT-koncernen 2003–2008. Dessförinnan olika ledande befattningar inom ABB.

Nuvarande styrelseuppdrag

Ejendals AB