Sök
Johan Kerstell

Personaldirektör Johan Kerstell

Född 1970. Personaldirektör, Sandvik AB, sedan 2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Magisterexamen i ekonomi. Olika befattningar inom HR inom Sandvik sedan 2004 och konsult vid Cap Gemini 1999–2003.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

30 027

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.