Sök

Kommunikations- och hållbarhetsdirektör Jessica Alm

Född 1977. Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Sandvik AB, sedan 2013.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Magisterexamen i geologi och journalistik. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2006, inklusive chef för kommunikation och marknadsföring på Sandvik Coromant och internkommunikationschef på Sandvik Coromant.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

9 489

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.