Chef för affärsområde Sandvik Materials Technology Göran Björkman

Född 1965. Chef för affärsområde Sandvik Materials Technology sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Olika befattningar inom Sandvik sedan 1990, inklusive produktionsdirektör och chef för produktionsstrategi inom Sandvik Coromant, chef för Primary Products, ekonomichef för rördivisionen och chef för tillverkning av ånggeneratorrör inom Sandvik Materials Technology.

Nuvarande styrelseuppdrag