Chef för affärsområde Sandvik Materials Technology Göran Björkman

Född 1965. Chef för affärsområde Sandvik Materials Technology sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Olika befattningar inom Sandvik sedan 1990, inklusive chef för affärsutveckling, chef för produktionsstrategi och produktionsdirektör i Sandvik Coromant samt chef för Primary Products i Sandvik Materials Technology.

Nuvarande styrelseuppdrag