Sök

Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions Mattias Nilsson

Född 1972. Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions sedan 2023.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kandidatexamen i ekonomi. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2007 inklusive chef för Offer Management and R&D för Sandvik Coromant 2021-2023.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

1 911

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Vill du veta mer?

Dela med andra

Skicka kommentar på denna sida

Skicka kommentar

Skicka kopia