Sök

Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions Christophe Sut

Född 1973. Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom. Vice vd och chef för Assa Abloy Global Solutions 2016–2021. Andra ledande befattningar inom Assa Abloy 2012–2016 och 2001–2010. Global chef för strategisk marknadsföring inom Niscayah Group 2010–2012. Ledande befattningar inom ITW Group och SAM Outillage 1997–2001.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

9 355

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.