Sök

Ekonomi- och finansdirektör Cecilia Felton

Född 1984. Ekonomi- och finansdirektör sedan 1 februari 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2013, inklusive tillförordnad ekonomi- och finansdirektör 1 november 2021–31 januari 2022 , Vice President Group Control, Director Group M&A and Investments och Director Group Business Control. Olika befattningar inom Ernst & Young, Operational Transaction Services, London, 2007–2013.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

2 802

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.