Vice President Group Control och tillförordnad CFO Cecilia Felton

Född 1984. Vice President Group Control. Tillförordnad CFO, Sandvik AB, sedan 1 november 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2013, inklusive Vice President Group Control, Director Group M&A and Investments och Director Group Business Control. Olika befattningar inom Ernst & Young, Operational Transaction Services, London, 2007–2013.

Nuvarande styrelseuppdrag