Sök
Åsa Thunman

Chefsjurist Åsa Thunman

Född 1969. Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Jur. kand.-examen från Sverige och Nederländerna. Olika befattningar inom Securitas 2009–2014, inklusive chefsjurist, inom Elekta AB 1999–2009, inklusive chefsjurist, samt advokatbyrån Lagerlöf & Leman 1996–1999.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Aktiemarknadsbolagens förening.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

3 512

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2021. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.