Chef för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions Anders Svensson

Född 1975. Chef för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Chef för divisionen Crushing and Screening 2016–2020. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2008, bland annat President Customer Services, SVP Global sales och CPO inom Sandvik Construction samt CPO inom Sandvik Mining. Dessförinnan ledande positioner inom Metso Minerals.

Nuvarande styrelseuppdrag