Koncernledning

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Mer information

Henrik Ager

Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology

Mer information

Jessica Alm

Kommunikationsdirektör

Mer information

Lars Bergström

Chef för affärsområde Sandvik Machining Solutions

Mer information

Göran Björkman

Chef för affärsområde Sandvik Materials Technology

Mer information

Tomas Eliasson

Ekonomi- och finansdirektör

Mer information

Johan Kerstell

Personaldirektör

Mer information

Åsa Thunman

Chefsjurist

Mer information