Koncernledning

Koncernledningen för Sandvik AB består av följande medlemmar:

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef. Tillförordnad affärsområdeschef Sandvik Mining and Rock Solutions (sedan 17 juni 2022).

Mer information

Jessica Alm

Kommunikations- och hållbarhetsdirektör

Mer information

Nadine Crauwels

Chef för affärsområdessegment Sandvik Machining Solutions

Mer information

Mats Eriksson

Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions

Mer information

Cecilia Felton

Ekonomi- och finansdirektör

Mer information

Richard Harris

Chef för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions

Mer information

Johan Kerstell

Personaldirektör

Mer information

Christophe Sut

Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions

Mer information

Åsa Thunman

Chefsjurist

Mer information