Koncernledning

Koncernledningen för Sandvik AB består av följande medlemmar:

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Mer information

Nadine Crauwels

Chef för affärsområdessegment Sandvik Machining Solutions

Mer information

Mats Eriksson

Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions

Mer information

Cecilia Felton

Cecilia Felton

Ekonomi- och finansdirektör

Mer information

Richard Harris

Richard Harris

Chef för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions

Mer information

Johan Kerstell

Johan Kerstell

Personaldirektör

Mer information

Mattias Nilsson

Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions

Mer information

Björn Roodzant

Kommunikations- och hållbarhetsdirektör

Mer information

Sofia Sirvell

Sofia Sirvell

Digitaliseringsdirektör

Mer information

Åsa Thunman

Åsa Thunman

Chefsjurist

Mer information