Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelse på årsstämman 2011

Nyval

Olof Faxander, f 1970.
Verkställande direktör och koncernchef, Sandvik AB sedan 1 februari 2011.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bergsingenjör och fil.kand. i ekonomi. Verkställande direktör och koncernchef, SSAB 2006-2010, vice verkställande direktör, Outokumpu Oy.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Industrivärden, Svenskt Näringsliv, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och SSAB AB. Ordförande i Jernkontoret.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 1 000.
Ej oberoende till bolaget och bolagsledningen eller i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Johan Karlström, f 1957.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, KTH, Stockholm,
Harvard, Boston, Advanced Management Program. Verkställande direktör och koncernchef i Skanska AB sedan 2008, vice verkställande direktör i Skanska AB 2001-2008, VD respektive vice VD i BPA (nuvarande Bravida) 1995, olika befattningar i Skanska Sverige 1983-1995.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Skanska AB.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Omval

Styrelse, ordinarie

Anders Nyrén, f 1954.
Styrelseordförande sedan 2010. Styrelseledamot sedan 2002, vice ordförande.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, MBA. Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2001, vice verkställande direktör, ekonomi och finans i Skanska AB 1997– 2001, olika ledande befattningar i AB Wilhelm Becker, STC Scandinavian Trading Co AB, STC Venture AB, OM International AB, Securum AB och Nordbanken 1979–1997.
Nuvarande styrelseuppdrag: Vice ordförande i Svenska Handelsbanken, styrelseledamot i Ericsson AB, Industrivärden, SCA, SSAB, Volvo och Ernströmsgruppen.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 4 500.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Fredrik Lundberg, f 1951.
Styrelseledamot sedan 2006.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, civilekonom, ekonomie doktor h. c., teknologie doktor h. c. Verksam inom L E Lundbergföretagen AB sedan 1977 och koncernchef sedan 1981.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cardo AB, Holmen AB, Hufvudstaden AB, vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB, styrelseledamot i LE Lundbergföretagen AB och AB Industrivärden.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 5 940 000, via L E Lundbergföretagen AB 23 500 000, via AB Industrivärden 138 443 752.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Lars Westerberg, f 1948.
Styrelseledamot sedan 2010.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör och civilekonom. Verkställande direktör och koncernchef i Autoliv Inc. 1999–2007, Gränges AB 1994–1999 och i ESAB 1991–1994. Olika positioner inom ESAB och ASEA från 1972.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Autoliv Inc., Husqvarna AB och Vattenfall AB samt styrelseledamot i SSAB AB och AB Volvo.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 12 000.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Egil Myklebust, f 1942.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jur.kand. Koncernchef i Norsk Hydro 1991–2001, verkställande direktör Næringslivets hovedorganisasjon 1989– 1990, verkställande direktör i Norsk Arbeidsgivareforening 1987–1988, olika ledande positioner inom Norsk Hydro 1971–1987, Consultant, The National Insurance Administration 1968–1971.
Nuvarande styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 10 000.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Hanne de Mora, f 1960.
Styrelseledamot sedan 2006.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, magistergrad i Business Administration från IESE, Barcelona. En av grundarna och ägarna, tillika styrelseordförande i managementbolaget a-connect (group) ag sedan 2002, partner i McKinsey & Company Inc., 1989–2002, olika befattningar inom brand management och controlling inom Procter & Gamble 1986–1989.
Nuvarande styrelseuppdrag: AB Volvo.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Simon Thompson, f 1959.
Styrelseledamot sedan 2008.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil.mag. geologi. Olika positioner inom Anglo American Group 1995–2007 samt styrelseledamot i Anglo American plc 2005–2007, AngloGold Ashanti 2004– 2008, styrelseordförande i Tarmac 2004– 2007, styrelseledamot i SG Warburg 1994–1995, NM Rothschild & Sons Ltd., 1984–1995.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Newmont Mining Corporation och AMEC plc.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 1 januari 2011.