Årsstämma 2023

Årsstämma i Sandvik AB äger rum torsdagen den 27 april 2023, kl 16:00 i Sandviken.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 9 mars 2023.

Begäran ska ställas till styrelsen för Sandvik AB och skickas till Sandviks chefsjurist Åsa Thunman via e-post till asa.thunman@sandvik.com eller post till Sandvik AB, Att. Åsa Thunman, Box 510, 101 30 Stockholm.