Valberedningens för Sandvik AB förslag

Valberedningen föreslår att årsstämman 2013 beslutar följande.

Ordförande vid årsstämman: Advokat Anders Lindblad.

Antal styrelseledamöter: Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter (oförändrat).

Arvode till styrelsen:

 • Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget                        
  550 000 kronor (tidigare 525 000 kronor)
 • Styrelsens ordförande                                                             
  1 650 000 kronor (tidigare 1 575 000 kronor)
 • Stämmovald ledamot i revisionsutskottet                              
  150 000 kronor (oförändrat)
 • Ordförande i revisionsutskottet                                              
  175 000 kronor (oförändrat)
 • Stämmovald ledamot i ersättningsutskottet                          
  100 000 kronor (oförändrat)
 • Ordförande i ersättningsutskottet                                            
  125 000 kronor (oförändrat)

Styrelse och styrelseordförande:

Omval av samtliga styrelseledamöter: Olof Faxander, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Omval av Anders Nyrén som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.sandvik.se.

Stockholm i mars 2013

Valberedningen för Sandvik Aktiebolag