Presentation av föreslagna ledamöter

Information om föreslagna styrelseledamöter i Sandvik AB med anledning av årsstämman 2013.

Omval

Anders Nyrén, f 1954.
Styrelseordförande sedan 2010. Styrelseledamot sedan 2002, vice ordförande 2006-2010.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, MBA. Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2001, vice verkställande direktör, ekonomi och finans i Skanska AB 1997–2001, olika ledande befattningar i AB Wilhelm Becker, STC Scandinavian Trading Co AB, STC Venture AB, OM International AB, Securum AB och Nordbanken 1979–1997.
Nuvarande styrelseuppdrag: Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB, styrelseledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson, AB Industrivärden, SCA, SSAB AB, AB Volvo, Ernströmsgruppen, Handelshögskolan och Handelshögskoleföreningen.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 4 500.
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Olof Faxander, f 1970.
Styrelseledamot sedan 2011.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bergsingenjör och fil.kand. i ekonomi. Verkställande direktör och koncernchef, SSAB 2006–2010, Executive Vice President, Outokumpu Oy 2004-2006.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB, styrelseledamot i Svenskt Näringsliv samt Stål och Metall Arbetsgivareförbundet.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 21 043.
Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Jürgen M Geissinger, f 1959
Styrelseledamot sedan 2012.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Teknologie doktor. Verkställande direktör och koncernchef i Schaeffler AG sedan 1998, olika ledande befattningar inom ITT Automotive 1992-1998.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Supervisory Board för MTU Aero Engines AG och Continental AG.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0

Johan Karlström, f 1957.
Styrelseledamot sedan 2011.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör. Verkställande direktör i Skanska AB sedan 2008 samt olika chefsposter inom BPA (nuvarande Bravida) 1995–2000.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Skanska AB.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 5 000.

Fredrik Lundberg, f 1951.
Styrelseledamot sedan 2006.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, civilekonom, ekonomie doktor h. c., teknologie doktor h. c. Verksam inom L E Lundbergföretagen AB sedan 1977 och koncernchef sedan 1981.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Holmen AB och Hufvudstaden AB, vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB, styrelseledamot i LE Lundbergföretagen AB, AB Industrivärden och Skanska AB.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 6 040 000, via LE Lundbergföretagen AB 28 000 000, via AB Industrivärden 142 617 757.
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Hanne de Mora, f 1960.
Styrelseledamot sedan 2006.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, magistergrad i Business Administration från IESE, Barcelona. En av grundarna och ägarna, tillika styrelseordförande i managementbolaget a-connect (group) ag sedan 2002, partner i McKinsey & Company Inc., 1989–2002, olika befattningar inom brand management och controlling inom Procter & Gamble 1986–1989.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Volvo och IMD Foundation Board.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0.

Simon Thompson, f 1959.
Styrelseledamot sedan 2008.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil.mag. geologi. Olika positioner inom Anglo American Group 1995–2007 samt styrelseledamot i Anglo American plc 2005–2007, AngloGold Ashanti 2004–2008, styrelseordförande i Tarmac 2004–2007, styrelseledamot i SG Warburg 1994–1995, NM Rothschild & Sons Ltd., 1984–1995.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Tullow Oil plc., styrelseledamot i Newmont Mining Corporation och AMEC plc.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0.

Lars Westerberg, f 1948.
Styrelseledamot sedan 2010.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör och civilekonom. Verkställande direktör och koncernchef i Autoliv Inc. 1999–2007, Gränges AB 1994–1999 och i ESAB 1991–1994. Olika positioner inom ESAB och ASEA från 1972.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Husqvarna AB, styrelseledamot i SSAB AB, AB Volvo, Stena AB samt Meda AB.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 12 000.

Uppgifterna om styrelseuppdrag och aktieinnehav avser 31 december 2012.