Förslag och yttranden

Valberedningen föreslår att årsstämman 2013 beslutar följande.

Valberedningens för Sandvik AB yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2013.

Information om föreslagna styrelseledamöter i Sandvik AB med anledning av årsstämman 2013.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2014.

Styrelsen för Sandvik AB har inrättat ett ersättningsutskott vilket sedan årsstämman 2012 består av styrelsens ordförande Anders Nyrén, tillika utskottets ordförande, Lars Westerberg och Johan Karlström.