Bilder från stämman


Ett rekordstort antal aktieägare samlades i den väldiga Göransson Arena i Sandviken...


...för att registrera sig till årsstämman. Entrén och hallen var dekorerad för ett flertal Sandvik-evenemang där under en månad av 150-årsfirande.


Foajéväggarna var dekorerade med viktiga händelser i företaget och samhället sedan 1862.


Stämmobesökarna bjöds på mat. Anita Westlund (till höger), som tidigare varit anställd vid huvudkontoret, ses här tillsammans med dottern Irene Mattsson och barnbarnet Viktor Westlund.


Gästerna underhölls med musik innan stämman började.


Den årliga utdelningen av Haglund-medaljen sköttes av Olle Wijk, chef för forskning och utveckling vid Sandvik Materials Technology. Årets produktutvecklare var (från vänster) Bertil Waldén, Ivan Machàček och Lars Östlund.


Koncernchefen Olof Faxander verkade uppskatta sin andra årsstämma med Sandvik.


Styrelseordförande Anders Nyrén tackade avgående styrelsemedlemmarna Egil Myklebust och Bo Westin (personalrepresentant).


Sandvik-pensionären och aktieägaren Nils Bylund med dottern Karin Rudling som ombud försvarade sin motion till mötet, med krav på en inbromsning av de strukturella förändningarna. Förslaget avslogs.


Efter mötet pratade Jan Lissåker (kommunikationsdirektör) och Olof Faxander (VD) med Günther Mårder, delegat från Sveriges Aktiesparares Riksförbund.


På vägen ut fick alla stämmodeltagare ett exemplar av Sandviks jubileumsbok, The Journey - de första 150 åren.