Begäran om behandling av ärende

Årsstämma i Sandvik AB äger rum klockan 17.00 tisdagen den 4 maj 2010 i Sandviken.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 16 mars 2010. Av praktiska skäl ser dock bolaget gärna att en sådan begäran avsänds så att den når Sandvik AB senast den 9 mars 2010.

Begäran skall ställas till styrelsen för Sandvik AB och skickas till Sandviks chefsjurist Bo Severin, Sandvik AB, 811 81 Sandviken.