Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelse på årsstämman 2009

Omval av

Clas Åke Hedström, f 1939.
Ordförande sedan 2002, styrelseledamot sedan 1994.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör. Verkställande direktör och koncernchef i Sandvik AB 1994–2002, chef för affärsområde Sandvik Tooling 1980–1994 och olika positioner inom Sandvik Coromant 1965–1980.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB SKF.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 225 000.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Lars Pettersson, f 1954.
Styrelseledamot sedan 2002.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, teknisk fysik, filosofie doktor h. c. Verkställande direktör och koncernchef i Sandvik AB sedan 2002, vice verkställande direktör och chef för affärsområde Sandvik Specialty Steels 2000–2002, olika positioner inom produktion och ledning i Sandvik 1978–1999.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Skanska AB och Teknikföretagen.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 113 654.
Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Georg Ehrnrooth, f 1940.
Styrelseledamot sedan 1997.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Diplomingenjör, teknologie doktor h. c. Verkställande direktör för Metra Oyj (nuvarande Wärtsilä Oyj Abp) 1991–2000, verkställande direktör Lohja Oyj Abp 1979–1991, olika positioner inom produktion och ledning i Wärtsilä Oyj Abp 1965–1979.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sampo plc, styrelseledamot i Oy Karl Fazer Ab och Nokia Oyj.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 55 000.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Fredrik Lundberg, f 1951.
Styrelseledamot sedan 2006.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, civilekonom, ekonomie doktor h. c., teknologie doktor h. c. Verksam inom L E Lundbergföretagen AB sedan 1977 och koncernchef sedan 1981. Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cardo AB, Holmen AB, Hufvudstaden AB, Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB och NCC AB, styrelse­ledamot i LE Lundbergföretagen AB och AB Industrivärden.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 4 280 000, via L E Lundberg­företagen AB 14 000 000, via AB Industri­värden 136 431 200.
Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Anders Nyrén, f 1954.
Styrelseledamot sedan 2002, vice ordförande.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, MBA. Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2001, vice verkställande direktör, ekonomi och finans i Skanska AB 1997–2001, olika ledande befattningar i AB Wilhelm Becker, STC Scandinavian Trading Co AB, STC Venture AB, OM International AB, Securum AB och Nordbanken 1979–1997.
Nuvarande styrelseuppdrag: Ordförande i Aktiemarknadsbolagens Förening och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, vice ordförande i Svenska Handelsbanken, styrelseledamot i Ericsson, Industrivärden, SCA, SSAB och Ernströmsgruppen.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 4 500.
Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Egil Myklebust, f 1942.
Styrelseledamot sedan 2003.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Jur.kand. Koncernchef i Norsk Hydro 1991–2001, verkställande direktör Næringslivets hovedorganisasjon 1989–1990, verkställande direktör i Norsk Arbeidsgivareforening 1987–1988, olika ledande positioner inom Norsk Hydro 1971–1987, Consultant, The National Insurance Administration 1968–1971.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i University Board (University of Oslo).
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 5 000.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Hanne de Mora, f 1960.
Styrelseledamot sedan 2006.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, magistergrad i Business Administration från IESE, Barcelona. En av grundarna och ägarna, tillika styrelseordförande i managementbolaget a-connect (group) ag sedan 2002, partner i McKinsey & Company Inc. 1989–2002, olika befattningar inom brand management och controlling inom Procter & Gamble 1986–1989.
Nuvarande styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Simon Thompson, f. 1959.
Styrelseledamot sedan 2008.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Fil.mag. Geologi. Olika positioner inom Anglo American Group 1995–2007 samt styrelseledamot i Anglo American plc 2005–2007, AngloGold Ashanti 2004–2008, styrelseordförande i Tarmac 2004–2007, styrelseledamot i SG Warburg 1994–1995, NM Rothschild & Sons Ltd. 1984–1995. Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i UC Rusal, Newmont Mining Corporation och AMEC plc.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.