Begäran om behandling av ärende

Årstämma i Sandvik AB äger rum klockan 17.00 tisdagen den 28 april 2009.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen senast den 10 mars 2009. Av praktiska skäl ser dock bolaget gärna att en sådan begäran avsänds så att den når Sandvik AB senast den 27 februari 2009.

Begäran ska ställas till Styrelsen för Sandvik AB och skickas till Sandviks chefsjurist Bo Severin, Sandvik AB, 811 81 Sandviken.