Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelse på årsstämman 2008

Omval av

Clas Åke Hedström, f 1939. Ordförande sedan 2002, styrelseledamot sedan 1994.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: civilingenjör. Verkställande direktör och koncernchef i Sandvik AB 1994–2002, chef för affärsområde Sandvik Tooling 1980–1994 och olika positioner inom Sandvik Coromant 1965–1980. Nuvarande styrelseuppdrag: styrelseledamot i AB SKF.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 225 000.
Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Lars Pettersson, f 1954. Styrelseledamot sedan 2002.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: civilingenjör teknisk fysik, filosofie doktor h. c. Verkställande direktör och koncernchef i Sandvik AB sedan 2002, vice verkställande direktör och chef för affärsområde Sandvik Specialty Steels 2000–2002, olika positioner inom produktion och ledning i Sandvik 1978–1999.
Nuvarande styrelseuppdrag: styrelseledamot i Skanska AB, Teknikföretagen och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 113 443.
Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Georg Ehrnrooth, f 1940. Styrelseledamot sedan 1997.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: diplomingenjör, teknologie doktor h. c. Verkställande direktör för Metra Oyj (nuvarande Wärtsilä Oyj Abp) 1991-2000, verkställande direktör Lohja Oyj Abp 1979-1991, olika positioner inom produktion och ledning i Wärtsilä Oyj Abp 1965-1979.
Nuvarande styrelseuppdrag: styrelseordförande i Sampo plc, styrelseledamot i Oy Karl Fazer Ab och Nokia Oyj.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 55 000.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Fredrik Lundberg, f 1951. Styrelseledamot sedan 2006.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: civilingenjör, civilekonom, ekonomie doktor h. c., teknologie doktor h. c. Verksam inom L E Lundbergföretagen AB sedan 1977 och koncernchef sedan 1981.
Nuvarande styrelseuppdrag: styrelseordförande i Cardo AB, Holmen AB, Hufvudstaden AB, samt styrelseledamot i Svenska Handels banken AB, AB Industrivärden, L E Lundbergföretagen AB och NCC AB.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 3 800 000, via L E Lundbergföretagen AB 14 000 000, via AB Industrivärden 136 431 200.
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Anders Nyrén, f 1954. Styrelseledamot sedan 2002, vice ordförande.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: civilekonom, MBA. Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2001, vice verkställande direktör, ekonomi och finans i Skanska AB 1997–2001, olika ledande befattningar i AB Wilhelm Becker, STC Scandinavian Trading Co AB, STC Venture AB, OM International AB, Securum AB och Nordbanken 1979–1997.
Nuvarande styrelseuppdrag: ordförande i Aktiemarknadsbolagens Förening och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, vice ordförande i Svenska Handelsbanken, styrelseledamot i Ericsson, Industrivärden, SCA, SSAB och Ernströmgruppen.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 4 500.
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Egil Myklebust, f 1942. Styrelseledamot sedan 2003.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: jur. kand. Koncernchef i Norsk Hydro 1991–2001, verkställande direktör Næringslivets hovedorganisasjon 1989–1990, verkställande direktör i Norsk Arbeidsgivareforening 1987–1988, olika ledande positioner inom Norsk Hydro 1971–1987, Consultant, The National Insurance Administration 1968–1971.
Nuvarande styrelseuppdrag: styrelseordförande i SAS och styrelseledamot i University Board (University of Oslo).
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 5 000.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Hanne de Mora, f 1960. Styrelseledamot sedan 2006.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: civilekonom, magistergrad i Business Administration från IESE, Barcelona. En av grundarna och ägarna, tillika styrelseordförande i managementbolaget a-connect (group) ag sedan 2002, partner i McKinsey & Company Inc. 1989–2002, olika befattningar inom brand management och controlling inom Procter & Gamble 1986–1989.
Nuvarande styrelseuppdrag: styrelseledamot i Tomra Systems ASA.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Förslag till nyval

Simon Thompson, f. 1959
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör geologi. Ledande positioner inom Anglo American plc 1999-2007. Olika positioner inom Minorco SA 1995-1999. Olika positioner inom Lloyds Bank, NM Rothschild & Sons Ltd och SG Warburg 1981-1995.
Nuvarande styrelseuppdrag: UC Rusal 2007-, Anglo Gold Ashanti Ltd 2004-.
Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Revisor

Caj Nackstad, f 1945. Huvudansvarig, auktoriserad revisor, KPMG. Andra revisionsuppdrag i Bilia, Billerud, Skanska, LKAB, Axel Johnson AB och Wallenius.
Nuvarande styrelseuppdrag: – . Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0.