Begäran om behandling av ärende

Aktieägare har rätt att kräva att ett ärende tas upp vid årsstämma, om begäran har kommit in till styrelsen senast den 15 mars 2007. Begäran skall ställas till styrelsen men skickas till Sandvik AB, Koncernstab Juridik, Attention: Bo Severin, 811 81 Sandviken.

För att ärendet på ett tillfredsställande sätt och med säkerhet skall komma in i kallelsen till ordinarie bolagsstämma, rekommenderar dock bolaget att aktieägarens begäran avsänds så att den når bolaget senast den 8 mars 2007.