Född 1962. Styrelseledamot sedan 2022, styrelsesuppleant 2012–2022 (arbetstagarrepresentant, IF Metall).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Ordförande i Metallklubben Sandvik Coromant, Gimo. Olika operatörsbefattningar inom Gimoverken, Sandvik Coromant, sedan 1984. Byggnadsfirma Anders Diös 1980–1984.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

0

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.