Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Jennifer Allerton

Styrelseledamot

Född 1951. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Magisterexamen i fysik och kandidatexamen i matematik, fysik och geovetenskap. Chief Information Officer på F. Hoffmann-La Roche Ltd 2002–2012, Technology Director vid Barclaycard 1999–2002 och olika befattningar inom ServiceNet, USA, BOC (numera Linde), Cable & Wireless Business Networks och Unilever plc.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Iron Mountain Inc. och Barclays Bank Ireland plc.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

10 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.