Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Erik Knebel

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Född 1965. Styrelsesuppleant sedan 2021 (arbetstagarrepresentant, Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Högskoleingenjör – maskin & automation. Ordförande i Akademikerföreningen Sandvik Sverige och Sandvik Coromant Gimo. Olika befattningar inom Sandvik Coromant och Sandvik Machining Solutions sedan 1990; Produktion, IT och Kvalitet.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

1

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.