Börsnotering av Alleima

Årsstämman 2022 i Sandvik AB har beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Alleima (tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology) till Sandviks aktieägare.

Separationen från Sandvik förväntas ge Alleima ett tydligare mandat att genomföra sin strategi för att driva tillväxt, materialinnovation, operativ och kommersiell effektivitet och hållbarhet. Alleima som fristående, börsnoterat bolag kommer att ytterligare kunna stärka sin position som världsledande tillverkare av avancerat rostfritt stål, speciallegeringar och värmningssystem till de mest krävande industrierna.

För den framtida Sandvik-koncernen kommer förändringen möjliggöra ett starkare fokus på lönsam tillväxt inom de kvarvarande områdena, det vill säga lösningar för gruv- och bergbrytning, krossning och sortering, metallbearbetning och digital tillverkning.

Det skärpta fokuset på Alleima respektive Sandvik-koncernen har potential att förbättra det långsiktiga värdet för aktieägare i båda företagen.

Se en video om separationen av Sandvik Materials Technology:

Kontakt

För frågor om separationen och börsnoteringen, var vänlig kontakta:

Louise Tjeder, Chef för investerarrelationer, Sandvik-koncernen
e-post: louise.tjeder@sandvik.com, tel. +46 70 782 63 74

Viktiga datum
År Datum Händelse
2022 31 augusti Beräknad första dag för handel med Alleimas aktier på Nasdaq Stockholm Pressmeddelande
29 augusti Avstämningsdatum för utdelningen av Alleimas aktier
26 augusti Första dag då Sandviks aktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Alleima
25 augusti Sista dag för handel i Sandviks aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Alleima
23 augusti Alleimas kapitalmarknadsdag Pressmeddelande
4 augusti Styrelsen beslutar om avstämningsdag för utdelning. Dag för publicering av prospekt för notering av Alleima Pressmeddelande
19 maj Inbjudan till Alleimas kapitalmarknadsdag Pressmeddelande
27 april Årsstämma i Sandvik AB Pressmeddelande
Sandviks aktieägare beslutade att dela ut och börsnotera Alleima Pressmeddelande
21 april Sista dag för att anmäla deltagande i Sandvik AB:s årsstämma
19 april Avstämningsdag för deltagande i Sandvik AB:s årsstämma
23 mars Kallelse till årsstämma i Sandvik AB Pressmeddelande
23 mars Styrelsen föreslår utdelning och börsnotering av SMT för årsstämman. Det nya planerade namnet Alleima tillkännages. Pressmeddelande
2021 18 oktober Styrelsen sätter som mål att genomföra noteringen på Nasdaq Stockholm under det andra eller tredje kvartalet 2022, förutsatt ett godkännande av Sandviks aktieägare. Pressmeddelande
2020 16 oktober Styrelsen beslutar att fortsätta med förberedelserna av en utdelning av SMT till Sandviks aktieägare samt en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Pressmeddelande
2019 6 maj Styrelsen beslutar att initiera en intern separation av affärsområdet Sandvik Materials Technology. Pressmeddelande

Vanliga frågor om utdelningen och börsnoteringen


Mer information om Alleima

Besök webbplatsen materials.sandvik för mer information om Alleima (på engelska).

Gå till webbplatsen materials.sandvik