Wytwarzanie przyrostowe

additive_880x480-5.jpg

Oferujemy wiedzę i usługi w całym zakresie łańcucha wartości produkcji addytywnej. W naszych zakładach dysponujemy wszystkimi odpowiednimi technologiami druku 3D.

Logo-top_Sandvik_250.pngUsługi obejmują od pomysłu do produkcji seryjnej i uwzględniają dobór materiałów, projektowanie i druk, jak również obróbkę końcową i testowanie.

Nasza wszechstronna oferta umożliwia klientom realizację możliwości związanych z drukiem 3D oraz ich wykorzystanie w praktyce. W ten sposób znacząco przyczyniamy się do industrializacji produkcji addytywnej.

Osprey® proszki metali

Dzięki ponad 160-letniemu doświadczeniu w branży surowców dostarczamy najszerszą na rynku ofertę proszków. Możemy nawet dostosować surowce do potrzeb klienta lub konkretnych procesów produkcji addytywnej.


Wybierz stronę internetową:


Usługi doradcze i kompletna produkcja przy zastosowaniu na przykład technologii spiekania w złożu proszkowym (wiązką laserową lub elektronową) i technologii Binder Jetting.

Proszek metalu atomizowany gazem do produkcji addytywnej i wielu innych procesów produkcyjnych wykorzystujących proszek.