Wytwarzanie przyrostowe i proszek metalu

additive_880x480-5.jpg

Oferujemy wiedzę i usługi w całym zakresie łańcucha wartości produkcji addytywnej. W naszych zakładach dysponujemy wszystkimi odpowiednimi technologiami druku 3D.

Logo-top_Sandvik_250.pngUsługi obejmują od pomysłu do produkcji seryjnej i uwzględniają dobór materiałów, projektowanie i druk, jak również obróbkę końcową i testowanie.

Nasza wszechstronna oferta umożliwia klientom realizację możliwości związanych z drukiem 3D oraz ich wykorzystanie w praktyce. W ten sposób znacząco przyczyniamy się do industrializacji produkcji addytywnej.

Osprey® proszek metalu i produkty ze stopów CE

Oferujemy najszerszą na rynku gamę proszków metali do wytwarzania addytywnego oraz szereg innych procesów produkcyjnych opartych na proszku, takich jak formowanie wtryskowe metali (MIM). Dostarczamy również komponenty wykonane ze stopów o kontrolowanej rozszerzalności (ze stopów CE) wytwarzanych według projektu zamawiającego dla szerokiego zakresu zastosowań.


Wybierz stronę internetową:

Usługi doradcze i kompletna produkcja przy zastosowaniu na przykład technologii spiekania w złożu proszkowym (wiązką laserową lub elektronową) i technologii Binder Jetting.

Atomizowany gazem proszek metaliczny używany na przykład w technologie addytywne czy formowaniu wtryskowym elementów metalowych.

Produkty ze stopów o kontrolowanej rozszerzalności (CE alloys) wytwarzane według projektu zamawiającego.