Produkty i usługi

Oferowane przez Sandvik produkty i usługi pomagają zwiększyć efektywność w firmach naszych klientów, a także zapewnić bezpieczeństwo pracowników i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.