Nasze wartości przyświecają nam każdego dnia

Sandvik jest liderem rynku od 140 lat.
Pomimo upływu lat nasze ideały pozostały niezmienne.
Opierają się one na trzech głównych wartościach przyświecających każdemu pracownikowi Grupy Sandvik w jego codziennej pracy.

Otwarty Umysł

Otwarty umysł oznacza bezustanne poszukiwanie lepszych rozwiązań, otwarcie na zachodzące zmiany, wspieranie nowych pomysłów oraz wolność działania.

Duch Drużyny

W Grupie Sandvik działamy razem – jesteśmy jedną drużyną.

Fair Play

Abyśmy mogli bezustannie przewodzić na rynku, musimy utrzymywać wysokie standardy. Etyczne prowadzenie biznesu, dokładność gromadzonych danych, równe szanse dla wszystkich, dbałość o środowisko naturalne oraz szacunek dla indywidualnych wartości – musimy być pewni, że przestrzegamy każdego z powyższych.