Zrównoważony biznes

Jesteśmy przekonani, że razem z naszymi klientami, pracownikami, akcjonariuszami i innymi zainteresowanymi stronami działamy na rzecz zrównoważonej gospodarki w przyszłości.

Jesteśmy przekonani, że dzięki pełnemu uwzględnieniu zrównoważonego gospodarowania w naszej ofercie i działaniach budujemy mocny fundament pod zyskowny i odpowiedzialny biznes - dziś i w przyszłości.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak prowadzimy zrównoważony biznes, przejdź na angielskojęzyczną stronę Sandvik Group. Znajdziesz tam na przykład:

  • Kodeks postępowania
  • Cele i najważniejsze liczby
  • Analiza istotności
  • Wskaźniki i zobowiązania międzynarodowe
  • Sprawozdanie roczne, w tym dane finansowe, środowiskowe i społeczne
  • Zaangażowanie w społeczności lokalne i sponsorowanie