Inne witryny Sandvik

Sandvik logotype

Maszyny oraz narzędzia do urabiania skał
Górnictwo i wydobycie skał
Odstawa urobku skalnego (kruszenie i przesiewanie)

Wytwarzanie przyrostowe, proszki metali i stopy o kontrolowanej rozszerzalności
Wytwarzanie przyrostowe
Proszki metali
Stopy o kontrolowanej rozszerzalności


Sandvik Coromant logotype

Rozwiązania w zakresie obróbki metalu i produkcji cyfrowej
Rozwiązania w zakresie obróbki metalu i produkcji cyfrowej narzędziowe