Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 augusti 2016, de tio största ägargrupperna.

AktieägareAntal aktier% av totalt kaptital
AB Industrivärden 147 584 257 11,80%
Alecta Pensionsförsäkring 75 389 000 5,80%
Handelsbanken pension 44 750 000 3,60%
CBNY-Norges bank 37 101 904 3,00%
Swedbank Robur fonder 36 504 519 2,90%
AMF - Försäkring och Fonder 36 175 654 2,90%
Lundbergföretagen AB, L E 30 000 000 2,40%
Göranssonska stiftelserna 22 354 506 1,80%
Nordea investment funds 21 693 256 1,70%
Fjärde AP-fonden 20 365 237 1,60%
Antal aktier 469 918 333
Total1 254 385 923
Antal aktieägare113723

Källa: Euroclear Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land