Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 30 september 2016, de tio största ägargrupperna.

AktieägareAntal aktier% av totalt kaptital
AB Industrivärden 147 584 257 11,80%
Alecta Pensionsförsäkring 75 129 000 6,00%
Handelsbanken Pension 44 750 000 3,60%
AMF - Försäkring och Fonder 37 737 886 3,00%
Swedbank Robur fonder 35 715 815 2,80%
CBNY- Norges bank 31 608 550 2,50%
Lundbergföretagen AB, L E 30 000 000 2,40%
Göranssonska Stiftelserna 22 354 506 1,80%
Nordea Investment Funds 21 806 643 1,70%
Fjärde AP-fonden 20 177 818 1,60%
Antal aktier 466 864 475
Total 1 254 385 923
Antal aktieägare113338

Källa: Euroclear Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land