Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 30 december 2016, de tio största ägargrupperna.

AktieägareAntal aktier% av totalt kaptital
AB Industrivärden 147 584 257 11,80%
Alecta Pensionsförsäkring 74 129 000 5,90%
Handelsbanken Pension 40 630 000 3,20%
Swedbank Robur fonder 35 054 989 2,80%
AMF - Försäkring och Fonder 34 989 960 2,80%
Lundbergföretagen AB, L E 30 000 000 2,40%
Nordea Investment Funds 27 270 542 2,20%
Göranssonska Stiftelserna 21 845 511 1,70%
SEB Investment Management 20 454 298 1,60%
Pensionkassan SHB Försäkringsförening 19 250 000 1,50%
Antal aktier 451 208 557
Total 1 254 385 923
Antal aktieägare 109 072

Källa: Euroclear Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land