Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 mars 2016, de tio största ägargrupperna.

AktieägareAntal aktier% av totalt kapital
AB Industrivärden 146 580 752 11.7%
Alecta pensionsförsäkring 68 689 000 5.5%
Handelsbanken pension 44 750 000 3.6%
Swedbank Robur fonder 42 409 322 3.4%
SSB Client Omnibus 40 611 022 3.2%
AMF - Försäkring och fonder 37 101 086 3.0%
Lundbergföretagen AB, L E 30 000 000 2.4%
JPM Chase NA 26 018 892 2.1%
Göranssonska stiftelserna 22 354 506 1.8%
Fjärde AP-fonden 20 571 818 1.6%
Totalt 479 086 398
Antal aktier 1 254 385 923
Antal aktieägare 119 284

Källa: Euroclear Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land