Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 31 augusti  2017, de tio största ägargrupperna.

AktieägareAntal aktier% av kapital
Industrivärden 148 672 054 11,9%
Alecta Pensionsförsäkring 74 029 000 5,9%
Handelsbanken Pensionsstiftelse 37 718 658 3,0%
AMF - Försäkring och Fonder 37 599 793 3,0%
Swedbank Robur Fonder 33 037 983 2,6%
L E Lundbergföretagen AB 30 000 000 2,4%
BlackRock 25 520 493 2,0%
Vanguard 25 049 902 2,0%
SEB Fonder 20 822 363 1,7%
Göranssonska Stiftelserna 18 086 908 1,4%
10 största ägare, totalt 290 419 712
Antal utestående aktier 1 254 385 923
Antal aktieägar 103 406

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land