Aktieägarstruktur

Ägarstruktur per 30 april 2017, de tio största ägargrupperna.

AktieägareNo. of shares% av kapital
Industrivärden 148 672 054 11,90%
Alecta Pensionsförsäkring 71 029 000 5,70%
Handelsbanken Pensionsstiftelse 40 630 000 3,20%
AMF - Försäkring och Fonder 35 986 646 2,90%
Swedbank Robur Fonder 31 621 266 2,50%
L E Lundbergföretagen AB 30 000 000 2,40%
BlackRock 24 786 813 2,00%
Vanguard 23 568 343 1,90%
Göranssonska Stiftelserna 20 494 711 1,60%
SEB Fonder inkl. Lux 20 417 382 1,60%
10 största ägare, totalt 447 206 215
Antal utestående aktier 1 254 385 923
Antal aktieägare 104 448

Källa: Monitor Sweden AB

Fördelning av aktieägare per land